اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۶۹۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۹۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۴۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۱۹۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۶۹۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مدیریت فروش ۹۱۹۲۰۰۴۷۲۲ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۳۸۷۳۹۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی مجتمع تجاری سعدی طبقه سوم واحد۳۰۹

پمپ ییلدیز

مساحت داخلی ما تقریباً 5000 متر مربع است. برنامه های طراحی سه بعدی در تحقیق و توسعه استفاده می شود. ماشین آلات پیشرفته مانند CE Axial CNC تراش ، مرکز ماشینکاری افقی و برنامه CAM در منطقه ساخت استفاده می شوند. میزان تولید سالانه ما حدود 3500 پمپ است.

ادامه...